جدول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ق.م.م و مدت معافیت های مربوطه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۲

 

جدول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ق.م.م و مدت معافیت های مربوطه بدین شرح میباشد.

 

\

هت دانلود اکسل جدول معافیت موضوع ماده ۱۳۲ق.م.م و مدت معافیت های مربوطه اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است