جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

جریمه به کارگیری اتباع بیگانه فاقد پروانه کارشامل مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه و جریمه معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه و در صورت تکرار دو برابرمیباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است