حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل به ۲ برابر افزایش یافت

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۱

حد نصاب گروه‌بندی صاحبان مشاغل به ۲ برابر افزایش یافت

سبحانیان رئیس سازمان امورمالیاتی:اصناف و مشاغلی که فروش کالا در دو سال قبل آنها کمتر از ۳۰ میلیارد تومان باشد، ملزم به نگهداری دفاتر و ارائه ترازنامه و صورت سود و زیاد نمی‌باشند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است