حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۵

محبوب یاقوتی (کارشناس رسمی دادگستری) در کانال تلگرامی خود نوشت:

به گزارش کارگر ۲۴؛ کلیه وجوه پرداختی به کارکنان به استثنای موارد ذیل مشمول کسر حق بیمه می باشد.

۱- بازخرید ایام مرخصی در حدود مقرر در مواد ۶۴ و ۶۶ و ۷۱ قانون کار.

۲- هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت به شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل حکم مأموریت ، بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده ، تصاویر گذرنامه و روادید .

۳- کمک هزینه عائله‌مندی(حق اولاد)

۴- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آن ها.

۵- عیدی طبق قانون کار و سایر قوانین و مقررات ، پاداش نهضت سوادآموزی.

۶- پرداخت های نقدی یا غیر نقدی مناسبتی (مانند پرداختی بابت زاد روز ، اعیاد و مناسبت ها)

۷- پاداش بهره وری و افزایش تولید طبق ضوابط ماده ۴۷ قانون کار.

۸- کمک هزینه مسکن و خواربار در ایام بیماری.

۹- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)

۱۰- خسارات اخراج و مزایای پایان کار (حق سنوات)

۱۱- وجوه پرداختی به شاغلین و یا بازنشستگان تحت پوش

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است