حق ‏سرانه بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد چقدر است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

میزان حق ‏سرانه درمان سال ۱۴۰۲ بیمه‏ شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است