خانه های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع المعامله خواهند شد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۶

خانه های خالی در صورت عدم پرداخت مالیات، ممنوع المعامله خواهند شد

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‏های مستقیم، صرفا اطلاعاتی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور در اختیار سازمان قرار می گیرد، ملاک عمل برای مطالبه واحدهای مسکونی خالی است.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، شاهین مستوفی مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور بابیان اینکه مالیات خانه های خالی براساس متراژ واحدها محاسبه می شود، اظهار داشت: اگر فردی خانه خود را اجاره دهد و طبق قانون مشمول مالیات باشد، مالیات اجاره محاسبه می شود. اگر این خانه خالی باشد و به اجاره واگذار نشده باشد، ۶ برابر میزان مالیات خانه اجاره شده، محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه گفت: مالکان خانه های خالی، بعد از ابلاغ مبلغ نهایی مالیات، یک ماه فرصت پرداخت دارند و اگر پرداخت نشود، با صدور برگ قطعی از ایشان مطالبه خواهد شد. اگر ایشان به آن برگ اعتراض کنند، در هیئت های حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مستوفی تصریح کرد: پس از طی این فرایند با عدم پرداخت مالیات قطعی از سوی مالکان، خانه های خالی ممنوع المعامله می شوند و اجازه انتقال به شخص دیگری را نخواهد داشت و اگر دفترخانه ای نسبت به انتقال این موضوع اقدام کند قبل از اینکه مفاصاحساب مالیاتی مربوط به ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‏های مستقیم را بگیرد، متضامنا در پرداخت مالیات مسئول خواهد بود.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است