دانلود استاندارد های حسابداری ایران – نشریه 160 سازمان حسابرسی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

دانلود استاندارد های حسابداری ایران – نشریه 160 سازمان حسابرسی

شماره استاندارد عنوان استاندارد Pdf Word
مفاهیم نظری گزارشگری مالی دانلود فایل دانلود فایل
1 ارائه صورتهای مالی(تجدید نظر شده ۱۳۹۷) دانلود فایل دانلود فایل
2 صورت جریانهای نقدی(تجدیدنظرشده ۱۳۹۷) دانلود فایل دانلود فایل
3 درآمد عملياتي دانلود فایل دانلود فایل
4 ذخاير، بدهيهاي احتمالي و داراييهاي احتمالي- تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
5 رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه – تجدیدنظر شده ۱۳۸۴ دانلود فایل دانلود فایل
8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا دانلود فایل دانلود فایل
9 حسابداري‌ پيمانهاي‌ بلندمدت دانلود فایل دانلود فایل
10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ دانلود فایل دانلود فایل
11 داراييهاي ثابت مشهود – (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته – تجديد نظر شده ۱۳۸۶ دانلود فایل دانلود فایل
13 حسابداري‌ مخارج‌ تأمين‌ مالي‌ دانلود فایل دانلود فایل
15 حسابداری سرمایه‌گذاریها دانلود فایل دانلود فایل
16 آثار تغییر در نرخ ارز (تجدیدنظرشده ۱۴۰۰) دانلود فایل دانلود فایل
17 داراييهاي نامشهود (تجديد نظر شده ۱۳۸۶ و اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
18 صورتهای مالی جداگانه (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
20 سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته و مشارکتهای خاص (تجدیدنظرشده ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
21 حسابداري‌ اجاره‌ها (اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
22 گزارشگری مالی میان‌دوره‌ای (تجدیدنظرشده ۱۴۰۰) دانلود فایل دانلود فایل
24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري دانلود فایل دانلود فایل
25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف دانلود فایل دانلود فایل
26 فعاليتهاي‌ كشاورزي دانلود فایل دانلود فایل
27 طرحهاي‌ مزاياي‌ بازنشستگي دانلود فایل دانلود فایل
28 فعاليتهاى بيمه عمومى دانلود فایل دانلود فایل
29 فعاليتهاي ساخت املاک(اصلاح شده براساس استانداردهای حسابداری جدید تا مهر ۱۳۸۹) دانلود فایل دانلود فایل
30 سود هر سهم دانلود فایل دانلود فایل
31 داراييهاي غيرجاري نگهداري شده براي فروش و عمليات متوقف شده دانلود فایل دانلود فایل
32 كاهش ارزش داراييها دانلود فایل دانلود فایل
33 مزایای بازنشستگی کارکنان دانلود فایل دانلود فایل
34 رویه های حسابداری،تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات دانلود فایل دانلود فایل
35 مالیات بر درآمد دانلود فایل دانلود فایل
36 ابزارهای مالی_ ارائه دانلود فایل دانلود فایل
37 ابزارهای مالی_ افشا دانلود فایل دانلود فایل
38 ترکیبهای تجاری (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل
39 صورتهای مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
40 مشارکتها (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸) دانلود فایل دانلود فایل
42 اندازه‌گیری ارزش منصفانه دانلود فایل دانلود فایل
43 درآمد عملیاتی حاصل از قرارداد با مشتریان (لازم‌الاجرا از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱) دانلود فایل دانلود فایل
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است