دانلود جدول اکسل محاسبه عیدی و سنوات سال ۱۴۰۱

تاریخ انتشار : 1401/07/18

جهت دانلود جدول اکسل محاسبه عیدی و سنوات سال ۱۴۰۱ اینجا کلیک کنید.

 

نکات:

  1. صفحه اول جدول تغییرات حقوق و دستمزد از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۱ می باشد(جهت مقایسه و مشاهده تغییرات حقوق در سال های مذکور)
  2. صفحه دوم جدول محاسبه مالیات طبق دستورالعمل اداره دارایی می باشد.( به هیچ وجه اطلاعات تغییر ندهید)
  3. صفحه سوم جدول دریافتی فرد در طی سال ۱۴۰۱ می باشد(دقت فرمایید تمامی اطلاعات صحیح و کامل وارد شود)
  4. صفحه چهارم محاسبه عیدی و سنوات و مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ می باشد (مبنا محاسبه  کارکرد و مبلغ حقوق اعلامی در صفحه سوم می باشد)
  5.  تنها صفحه باید اطلاعات توسط شما کامل گردد صفحه سوم می باشد و ما بقی محاسبات توسط اکسل انجام می گیرد.
ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است