درخصوص واردات کالا، صدور صورتحساب الکترونیکی توسط چه کسی و چگونه انجام می‌شود؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

اطلاعات مربوط به واردات کالا (صورتحساب الکترونیکی) ، از طریق درگاه گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه مودیان ارسال و در کارپوشه بخش واردات مربوط به واردکننده درج می‌گردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است