درصورت فوت بازنشسته، حقوق وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۴

درصورت فوت بازنشسته، حقوق وی به چه افرادی قابل پرداخت است؟

در صورت فوت بازنشسته مستمری بگیر، حقوق دریافتی وی به افراد زیر قابل پرداخت است:
– همسر دائم متوفی
– فرزند پسر تا سن ۲۰ سالگی و در صورت تحصیل در دانشگاه تا ۲۵ سالگی
– فرزند دختر به شرطی که مجرد بوده و شاغل نباشد
– فرزند خوانده

– پدر و مادر متوفی که زنده هستند و سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ سالگی بالاتر باشد .

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است