در آستانه بازنشستگی این کار را انجام ندهید!

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۲

نکته حائز اهمیت این است که کارگرانی می‌توانند از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند که قرارداد کار کوتاه مدت یا موقت داشته باشند و اگر مدت زمان قرارداد کار به اتمام رسیده باشد یا موفق به اشتغال در محل کار جدید نشده باشد می‌تواند نسبت به دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.

توصیه می‌شود که کارگران در آستانه بازنشستگی در ۲ سال آخر منتهی به بازنشستگی به هیچ وجه از بیمه بیکاری استفاده نکنند.

به گزارش کارگر ۲۴ به نقل از فارس، بیمه بیکاری، یکی از آن حمایت‌هایی است که سازمان تأمین اجتماعی از بیمه شدگان خود می‌کند، این بیمه زمانی به کارگر تعلق می‌گیرد که بدون میل و اراده خود از کار بیکار شده و آماده به کار باشد. به همین منظور با بیکار شدن کارگر از کار، در صورت معرفی از سوی وزارت کار و دارا بودن شرایط قانونی در سوابق بیمه ای، از حمایت‌های بیمه بیکاری برخوردار خواهد شد.

یکی از طیف‌های مهم در موضوع بیمه بیکاری، کارگران فصلی هستند که اگر در اثنای کار این کارگران اخراج شوند، درصورتی که بیکاری آن‌ها بدون اراده باشد مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.

پس از آنکه اعلام پایان کار از سوی کارگاه محل فعالیت به کارگر اعلام شد باید برای دریافت مقرری بیمه بیکاری حداکثر تا ۳۰ روز از زمان اعلام بیکاری، موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل زندگی خود اطلاع دهید، در این بین باید توجه داشته باشد که باید آمادگی خود برای اشتغال به یک کار تخصصی مدنظر و یا فعالیت‌های مشابه را نیز می‌توانید همانجا اعلام کنید تا بتوانید وارد یک شغل جدید شوید.

نکته حائز اهمیت این است که کارگرانی می‌توانند از شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی برخوردار شوند که قرارداد کار کوتاه مدت یا موقت داشته باشند و اگر مدت زمان قرارداد کار به اتمام رسیده باشد یا موفق به اشتغال در محل کار جدید نشده باشد می‌تواند نسبت به دریافت مقرری بیمه بیکاری اقدام کند.

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری از سازمان تأمین اجتماعی به این صورت است که بیمه شده‌ای که به تازگی بیکار شده است باید مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشد، تبعه خارجی نباشد، مستمری بگیر بازنشسته و یا از کار افتاده کلی نباشد، حداقل ۶ماه سابقه پرداخت حق بیمه را داشته باشد و بیمه پردازی او بیمه حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه شدگان اختیاری نباشد. در این صورت می‌تواند از خدمات و مزایای سازمان تأمین اجتماعی و دریافت مقرری بیمه بیکاری برخوردار شود.

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۲

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ۳۶ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ۵۰ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.

مدت سابقه بیمه پرداختی از سوی بیمه پرداز اگر بین ۶ تا ۲۴ ماه باشد برای مجردین ۶ ماه و برای متأهلین و متکفلین ۱۲ ماه است. اگر این سابقه پرداختی از۲۵ ماه تا ۱۲۰ ماه باشد، مجردین ۱۲ ماه و متأهلین و متکفلین ۱۸ ماه از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد.

بیمه پردازانی که سابقه بیمه آن‌ها بین ۱۲۱ ماه تا ۱۸۰ ماه باشد، مجردین ۱۸ ماه و متأهلین و متکفلین ۲۶ماه مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنند. برای افرادی که بین ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه پیش از بیکاری، سابقه بیمه دارند نیز در مجرد‌ها ۲۶ ماه و در متأهلین و متکفلین ۳۶ ماه بیمه بیکاری پرداخت می‌شود.

اگر بیمه شده‌ای بیش از ۲۴۱ ماه سابقه بیمه پردازی داشته باشد درصورت مجرد بودن ۳۶ ماه و در صورت متأهل بودن و متکفلین، ۵۰ ماه از خدمات مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهد شد.

چه زمانی بیمه بیکاری بیمه شده قطع می‌شود؟

اگر بیمه شده دوباره در یکی از کارگاه‌های اقتصادی مشغول به کار شود یا بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند، فرد بیکار از قبول شغل تخصصی یا مشابه پیشنهادی خوددداری کند، مشمول استفاده ازمستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی شود، بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد، مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت بیمه بیکاری به اتمام برسد یا در حین دریافت مقرری بیمه بیکاری از دنیا برود، در این صورت مقرری بیمه بیکاری فرد بیمه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی قطع خواهد شد.

مقرری بیمه بیکاری ۱۴۰۲ چقدر است؟

حداقل مبلغی که سازمان تامین اجتماعی به کارگر پرداخت خواهد پرداخت؛ برابر با ۵۵% متوسط حقوق سه ماه آخر کاری کارگر است و حداکثر ۸۰ درصد متوسط حقوق به کارگر پرداخت خواهد شد. نکته مهم این است که باید بدانید از همان روزی که کارگر شغل خود را از دست می‌دهد مقرری قابل پرداخت خواهد بود. همچنین اگر ۵۵درصد از متوسط حقوق فرد کارگر از حقوق مصوب پایه وزارت کار کمتر باشد، میزان پرداختی به کارگر برابر با حداقل حقوق مصوب شده در آن سال است. تحت افراد تحت تکفل و میزان حقوق سه ماه پایانی کارگر از عوامل موثر در افزایش میزان مقرری بیمه بیکاری است.

مقرری بیمه بیکاری بگیریم یا نه؟

اغلب کسانی که می‌خواهند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند این ترس را دارند که در بازنشستگی آن‌ها تأثیر منفی داشته باشد، اما اینگونه نیست چرا که به همان تعداد ماه‌هایی که مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنید از سابقه بیمه برخوردار هستند و این مدت زمان کارگر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد و جزء سابقه بیمه کارگر به شمار می‌رود.

تنها باید کارگران به یک توصیه مهم توجه داشته باشند که از آنجایی که پرداخت حقوق بازنشستگی براساس متوسط پرداختی ۲سال آخر صورت می‌گیرد بر همین اساس توصیه می‌شود که کارگران در ۲سال آخر منتهی به بازنشستگی به هیچ وجه از بیمه بیکاری استفاده نکنند.

منبع : کارگر 24

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است