در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

در ارتباط با استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود کدام مورد صحیح است؟

  • عمر مفید یک دارایی با عمر اقتصادی آن برابر است.
  • استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده شروع می‌شود.
  • استهلاک دارایی‌های ثابت مشهود همواره در صورت سود و زیان منعکس می‌شود.
  • زمانی که دارایی به صورت موقت بلااستفاده می‌شود، استهلاک آن نیز متوقف می‌شود.

پاسخ : 

طبق بند 51 استاندارد حسابداری 11، استهلاک دارایی از زمان آماده شدن آن برای استفاده. یعنی زمانیکه دارایی در مکان و شرایط لازم برای بهره‌برداری است، شروع می‌شود.

بنابراین گزینه 2 صحیح است.

منبع: انجمن حسابداران خبره

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است