دستورالعمل افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۳

دستورالعمل افزایش حد مجاز موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است