دستورالعمل جدید صدور صورتحساب الکترونیکی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

جهت دانلود دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (به روز رسانی فروردین ١۴٠٣)توسط مرکز تنظیم مقرارت و سامانه مودیان اینجا کلید کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است