دستورالعمل شماره ۵۵ روابط کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

دستورالعمل شماره ۵۵ روابط کار در خصوص مواد ۸۸ و ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار ابلاغ شد.