دستورالعمل شماره ۵۵ روابط کار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

دستورالعمل شماره ۵۵ روابط کار در خصوص مواد ۸۸ و ۹۶ آیین نامه آیین دادرسی کار ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است