دستورالعمل نحوه مطالبه مابه التفاوت مالیات و عوارض ارزش افزوده نرخ ارز واردات کالا

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۵

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه ای، دستورالعمل نحوه مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز واردات کالا در دوره بهار سال ۱۴۰۱ پیرامون مصوبه یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی را ابلاغ کرد.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، در بخشنامه ابلاغی دکتر سیدمحمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور تصریح شده است: با عنایت به بند (۲) مصوبه یکصد و پانزدهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی موضوع نامه شماره 10/۱/9956/ص مورخ 1401/۱۰/28 و نامه شماره 2/239920 مورخ 1401/۱۱/23 مدیرکل محترم دفتر وزارتی متضمن موافقت مقام عالی وزارت متبوع با پیشنهاد موضوع نامه شماره 200/19413/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ این سازمان در ارتباط با مابه التفاوت کالاهای وارداتی براساس نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس) مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی در موارد استعلام گمرکات اجرایی کشور متضمن شماره ثبت اظهارنامه گمرکی، شناسه ملی و نام صاحب کالا، نوع و ردیف تعرفه کالا، مبلغ مالیات و عوارض پرداخت شده اولیه و مبلغ مالیات و عوارض مابه التفاوت مطالبه شده، در اسرع وقت و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی اظهارنامه مالیات برارزش افزوده مؤدی اقدام و در صورتی که مؤدی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض متعلقه کالاهای وارداتی حسب اظهارنامه تسلیمی اقدام نموده است، مراتب پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای وارداتی مورد نظر را به منظور عدم اخذ مالیات و عوارض مضاعف به گمرک اجرائی ذیربط اعلام نمایند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است