دستور العمل شماره ۵۷ روابط کار در خصوص ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۵

دستور العمل شماره ۵۷ روابط کار در خصوص ۴٪ مشاغل سخت و زیان آور کارگران مشغول در پیمانکاری ها ابلاغ شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است