راهنمای تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده پیش فرض توسط دکتر برزگری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۸

راهنمای تکمیل اظهارنامه ارزش افزوده پیش فرض توسط دکتر برزگری

در دوره چهارم مالیات برارزش افزوده سال 1402 قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان به واسطه قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه فروشگاهی وسامانه مودیان اجرایی شد لذا سازمان مالیاتی در اجرای ماده 3 جهت اجرای قانون مذکور نسبت به تهیه اظهارنامه پیش فرض اقدام خواهد کرد

مودیان شایسته است از مزایای قانون مذکور به صورت حداکثری استفاده نمایند واین اتفاق زمانی می افتد که اطلاعات مربوط به فروش وخرید مودیان در سامانه مودیان ثبت شود وبه صورت سیستمی به اظهارنامه مودی منتقل شود

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است