راه اندازی سامانه استعلام بر خط صدور گواهی نقل و انتقال املاک

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹

نحوه راه اندازی سامانه استعلام بر خط صدور گواهی نقل و انتقال املاک موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم تشریح شد.

 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است