رفع ابهام پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی صنعت آجر

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

رفع ابهام پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی صنعت آجر

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است