رفع ابهام پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷

رفع ابهام پذیرش اعتبار مالیاتی گاز طبیعی واحدهای تولیدی

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است