رویدادهای پس از تاریخ گزارش و پیش از انتشار صورتهای مالی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۵

چارت کنترلی رویدادهای پس از تاریخ گزارش و پیش از انتشار صورتهای مالی بدین شرح می باشد.

 

منبع : وب سایت تازه های حسابداری

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است