شاخص های انتخاب و انتقال پرونده‌های مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شاخص های انتخاب و انتقال پرونده‌های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (LTU)توسط سازمان امورمالیاتی تعیین شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است