شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بر اساس دستورالعمل ابلاغی دکتر سید محمد هادی سبحانیان، پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران (به استثنای اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط)، دارای حائز شرایط شاخص‌‏های ریالی از قبیل میانگین فروش کالا و خدمات بیش از 10 هزار میلیارد ریال، میانگین مالیات قطعی عملکرد بیش از 200 میلیارد ریال، میانگین مالیات تشخیص عملکرد بیش از 400 میلیارد ریال و میانگین مالیات ابرازی عملکرد بیش از 100 میلیارد ریال در سه سال پایانی رسیدگی باشند، قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ خواهند بود.

علاوه بر این، براساس شاخص‌های غیرریالی نیز پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی (بیمه، مخابرات و…)، پرونده های مالیاتی متمرکز، پرونده های مالیاتی خاص و پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و دارویی قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ می باشند.

طبق دستورالعمل مذکور، در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب براساس شاخص‏های ریالی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت)، اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ، مالیات و عوارض دریافتی را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز و متعاقبا ادارات کل امور مالیاتی مربوطه نیز عوارض یادشده را با رعایت بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز می نمایند.

همچنین درخصوص پرونده های مالیاتی شرکت‏های خدمات ملی نیز، منابع وصولی اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ به دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام و آن دفتر نیز نسبت به توزیع آن ها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می‌نماید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است