شرایط بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد درسال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۴

شرایط بیمه اختیاری و بیمه مشاغل آزاد، زنان خانه دار و دانشجویی درسال ۱۴۰۲ بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است