شرایط عدم شمول حق بیمه بازنشستگان چیست؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش،فوق العاده ماموریت و اشتغال بازنشستگان در بخشنامه سازمان تامین اجتماعی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است