شروط لازم لحاظ اعتبار صورتحساب الکترونیکی نقدی برای خریدار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

سه شرط لازم لحاظ اعتبار صورتحساب الکترونیکی نقدی برای خریدار بدین شرح میباشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است