شمول جریمه به برخی از عرضه کنندگان کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شمول جریمه به عرضه کنندگانی که کالای معاف از مالیات بر ارزش افزوده را بدون نصب برچسب معافیت عرضه نموده ولی مالیات و عوارض هم از خریداران دریافت ننموده اند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است