ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش و رفع ابهام اظهارنامه پیش فرض مالیات برارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۰۴

ضرورت اتخاذ تمهیدات لازم در ادارات امور مالیاتی برای ارائه آموزش و رفع ابهام در خصوص اظهارنامه پیش فرض مالیات برارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده ٣ قانون تسهیل دربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان- تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدها و فروش‌هایی که صورتحساب‌های آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحساب‌های الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است