ضوابط انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۴

 تصمیمات و ضوابط کارگروه انتخاب حسابرس و بازرس قانونی سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد.

جهت دریافت متن کامل اینجا کلیک کنید.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است