طریقه اعتبارسنجی (اطلاعات طرف دوم) در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۰۵

در صورتحساب الکترونیکی نوع دوم، اطلاعات خریدار از فیلدهای اختیاری می‌باشد؛ لذا الزامی به ثبت آن وجود ندارد؛ لیکن در صورت ثبت آن در سامانه مودیان باید قواعد فیلدها از لحاظ اعتبار داده‌ای و الگوریتمی مطابق با سند “دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی” رعایت گردد و درصورت نامعتبر بودن اعتبار داده‌ها، منجر به رد صورتحساب الکترونیکی می‌گردد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است