عدم ارزش افزوده به فعالیت های ساندویچی ، فست فودی و…

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

عدم شمول فراخوان مرحله نهم ارزش افزوده به فعالیت های ساندویچی ، فست فودی ، جگرکی ، پیتزا فروشی و …..

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است