عدم مشمولیت حق عضویت انجمن های صنفی ،مجامع حرفه ای، احزاب، تشکل ها از مالیات ارزش افزوده و معاملات فصلی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷

عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده و ارسال معاملات فصلی به انجمن های صنفی ،مجامع حرفه ای، احزاب، تشکل ها نسبت به حق عضویت دریافتی از اعضاء

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است