فرآیند اخذ کد اختصاصی شناسه کالا چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

چگونگی فرآیند اخذ کد اختصاصی شناسه کالا/خدمات و نرخ گذاری آن وانتقال به سامانه مودیان در بخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است