فرایند افزایش حد مجاز قانون پایانه های فروشگاهی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

فرایند افزایش حد مجاز قانون پایانه های فروشگاهی

با عنایت به اطلاعیه شماره ۱۷ مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور افزایش حد مجاز ماده ۶، نامه درخواست خود را به اداره کل مالیاتی مربوطه ارسال کنید.لازم به ذکر است با استناد به این اطلاعیه، اداره کل مالیاتی پس از بررسی‌های لازم، طبق استاندارد ارائه شده درخواست افزایش حد مجاز شما را در سامانه مربوطه ثبت و برای ادامه روند و ترتیب اثر به سامانه مودیان / مرکز تنظیم ارسال می‌کند.

نکته مهم: نامه‌هایی که مودیان به منظور افزایش حدمجاز ماده ۶ به تنظیم مقررات یا هر ارگان دیگری ارسال کنند بدون بررسی و پاسخ خواهد ماند.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است