فرمول محاسبه جمعه کاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

فرمول محاسبه جمعه کاری بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است