فرمول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۳

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

فرمول جدید محاسبه مالیات حقوق سالانه در سال ۱۴۰۳بدین شرح می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است