فلوچارت مراجع حل اختلاف مالیاتی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

فلو چارت مراجع حل اختلاف مالیاتی براساس مواد قانون مالیاتهای مستقیم بدین شرح می باشد:

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است