قابل توجه مشمولین اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

بر اساس ماده (7) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان؛ ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آن در سامانه فهرست معاملات فصلی موضوع ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم است. در این موارد فروشنده و خریدار تکلیف اضافی برای ارسال فهرست معاملات فصلی معاملاتی که صورتحساب الکترونیکی برای آن صادر و در سامانه مؤدیان ثبت شده ندارند. بر این اساس؛ مشمولین اجرای قانون مذکور پس از صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت آن در سامانه مؤدیان؛ تکلیف دیگری برای ارسال فهرست این صورتحساب‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور ندارند.   

نکته مهم:

مشمولین صدور صورتحساب در سامانه‌های دولتی نظیر سامانه ثبت برخط محصولات نفتی و پتروشیمی (سامانه ثامن)، در صورت انتخاب و ارسال صورتحساب از طریق سامانه‌های مذکور، الزامی به درج مجدد صورتحساب در سامانه مؤدیان ندارند. بدیهی است مسئولیت انطباق اقلام صورتحساب‌های صادره در این سامانه‌ها با استانداردهای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مؤدیان، بر عهده مؤدی خواهد بود. 

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است