قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی تراکنش های بانکی آنها جریان رسیدگی مالیاتی می باشد

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۱۳

قابل توجه مودیانی که پرونده مالیاتی ناشی از تراکنش های بانکی ( چه متصل به کارتخوان و چه غیر متصل به کارتخوان ) آنان حالیه در جریان رسیدگی مالیاتی می باشد.
آخرین بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص چگونگی رسیدگی به تراکنش های بانکی لغایت عملکرد سال ۹۹ ، بخشنامه شماره ۵۵۴۹ مورخ ۲۶/ ۳/ ۱۴۰۱ می باشد .

بند یک این بخشنامه ضمن تاکید بر بخشنامه شماره ۱۶ مورخ ۳۱/ ۱/ ۱۳۹۹ ترجیحا بند ۱۸ آن و نیز سایر مکاتبات مرتبط در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات مالی و پولی واصله از جمله تراکنش های بانکی تاکید کرده است :

۱۸- در راستای سیاست‌های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مؤدیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خوداظهاری مالیاتی و با توجه به اینکه اطلاعات حساب‌های بانکی فی‌نفسه مؤید درآمد اشخاص نمی‌باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش‌های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مؤدیان در خصوص تراکنش‌های بانکی می‌باشد بنابراین در مواردی که مؤدی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش‌های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته‌ای دال برخلاف اظهارات مؤدی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می‌گیرد. چنانچه متعاقباً اسناد و مدارک مثبته‌ای دال بر فعالیت‌های اقتصادی مؤدی که برخلاف اظهارات وی می‌باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

اطلاعات حساب های بانکی فی النفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام. شده و اسناد و مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن احراز گردد.

بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد و مدارک، شواهد و قرائن مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن بدست نیاید ، ادارت امور مالیاتی به صرف تراکنش بانکی، مجاز به اعمال ضریب یا نسبت سود فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نمی باشند .

در صورتی که قبلا بدون. توجه به این امر نسبت به مطالبه مالیات اقدام شده است، مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم و یا مراجع حل اختلاف مالیاتی حسب مورد به شرح فوق مورد رسیدگی قرار گیرد.

توضیح اینکه موارد فوق برای تراکنش های واریز به حساب های بانکی غیر متصل به کارتخوان به کار مودیان موردنظر خواهد آمد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است