قابل ‌توجه واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی درخصوص واحدهای آلاینده موضوع ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است