قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۲۴

قابل طرح بودن اظهارنامه های مالیاتی ارزش افزوده با مانده بستانکاری در هیات های حل اختلاف مالیاتی تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است