قواعد افزایش حد مجاز فروش مؤدیان

تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

قواعد افزایش حد مجاز فروش مؤدیان عضو سامانه مؤدیان برای دوره بهار ١٤٠٣ اعلام شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است