قواعد شناسه یکتای ثبت قراردادهای حق العمل کاری

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۴

قواعد شناسه یکتای ثبت قراردادهای حق العمل کاری بدین شرح میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است