ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات

اگر مودی در سامانه مودیان ثبت نام کرده باشد، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی میباشد.

اگر مودی در سامانه مودیان عضو نشده
یا
➖برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند
یا
➖از صدور صورتحساب در سامانه مودیان خودداری کند
یا
➖در ثبت قیمت یا مقدار فروش کم اظهاری یا بیش اظهاری کند

در این صورت  ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد.