ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات

اگر مودی در سامانه مودیان ثبت نام کرده باشد، ارزش فروش مندرج در صورتحساب الکترونیکی میباشد.

اگر مودی در سامانه مودیان عضو نشده
یا
➖برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند
یا
➖از صدور صورتحساب در سامانه مودیان خودداری کند
یا
➖در ثبت قیمت یا مقدار فروش کم اظهاری یا بیش اظهاری کند

در این صورت  ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می باشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است