مالیات اتفاقی جوایز کالایی داروخانه ها

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

درآمد نقدی یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است