مالیات ارزش افزوده قراردادهای حجمی تامین نیرو و مهندسین مشاور

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

اعلام نظر سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده قراردادهای حجمی تامین نیرو و مهندسین مشاور منتشرشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است