مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل ونقل هوایی مسافر و بار

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

بخشنامه مورخ ٢٨ / ١٢ / ١۴٠١ رئیس وقت سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده  خدمات حمل ونقل هوایی مسافر و بار ابلاغ شد.