مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو چگونه است؟

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰

مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش خودرو و نمایشگاه های اتومبیل تشریح شد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است