مالیات بر ارزش افزوده عرضه به خود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

نمودار مالیات بر ارزش افزوده عرضه به خود بدین شرح میباشد.