مالیات بر ارزش افزوده عرضه به خود

تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸

نمودار مالیات بر ارزش افزوده عرضه به خود بدین شرح میباشد.

ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است